top of page
חוברת לילדים - איך מבקשים באנגלית

חוברת לילדים - איך מבקשים באנגלית

₪39,00Preço

חוברת זו מלמדת רק משפטים שבהם מבקשים בקשות. למשל, לך הביתה.  קראי ספר. ענו על השאלה. מבחינה תחבירית, זאת הצורה הקלה ביותר לתלמיד הישראלי.

Checkout language & currency: